Викладач:  Богдан Тарасович Пушкар - кандидат географічних наук, викладач кафедри географії України і туризму
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Електронний курс призначено для студентів 1 курсу георафічного факультету спеціальності  242 Туризм

Обов'язкова  дисципліна циклу професійної  підготовки 

Мета:

Ключові слова: