Вивчаються особливості розвитку національного і глобального туристичного ринку; сфера послуг і її галузевих ринки; структури та компоненти туристичної індустрії; система методів і особливості методики дослідження різних рівнів ринку туристичних послуг; головні сегменти і складові національного туристичного ринку; типи туристів, їх поведінка та вплив на туристичний ринок, розташування та спеціалізація найбільших курортів, готельних і ресторанних мереж, транспортних систем світу та України, ринкова кон’юнктура та сучасні тенденції розвитку туристичних  ринків світу та України.