Викладач:  Іван Романович Рудакевич, кандидат географічних наук, викладач кафедри географії України і туризмуНауковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Викладач:  Богдан Тарасович Пушкар - кандидат географічних наук, викладач кафедри географії України і туризму. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія), 101 Екологія, 103 Науки про Землю (Конструктивна географія), 103 Науки про Землю (Суспільна географія), 103 Науки про Землю (Гідрологія), 106 Географія, 242 Туризм.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія), 101 Екологія, 103 Науки про Землю (Конструктивна географія), 103 Науки про Землю (Суспільна географія), 103 Науки про Землю (Гідрологія), 106 Географія, 242 Туризм.

Мета:

Вивчаються особливості розвитку національного і глобального туристичного ринку; сфера послуг і її галузевих ринки; структури та компоненти туристичної індустрії; система методів і особливості методики дослідження різних рівнів ринку туристичних послуг; головні сегменти і складові національного туристичного ринку; типи туристів, їх поведінка та вплив на туристичний ринок, розташування та спеціалізація найбільших курортів, готельних і ресторанних мереж, транспортних систем світу та України, ринкова кон’юнктура та сучасні тенденції розвитку туристичних  ринків світу та України.

Ключові слова: