"Вступ до комп'ютерної лінгвістики" - курс за вибором.

Дисципліна призначена для вивчення студентами четвертого курсу факультету іноземних мов, профільні (мовні) спеціальності, бакалаврат.

Мета курсу — сформувати у студентів основи знань про комп’ютерну лінгвістику.

Завданнями вивчення дисципліни:

а) ознайомити студентів із поняттям «комп’ютерна лінгвістика» головними напрямами та завданнями цієї галузі мовознавства;

б) розглянути та пояснити слухачів сутність ключових термінів;

в) ознайомити студентів із загальними принципами моделювання мовленнєвої діяльності, ведення інформаційного пошуку, розпізнавання комп’ютером писемного та усного мовлення, сутністю штучного інтелекту, машинного перекладу та лексикографії.

Ключові слова: комп"ютерна лінгвістика, моделювання мовленнєвої діяльності, інформаційний пошук, машинний переклад