Викладач:  Іван Романович Рудакевич - кандидат географічних наук, викладач
Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Електронний курс призначено для студентів

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки 

 Мета:

Ключові слова: