Викладач: Степанюк Алла Василівна  - доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка
Бибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія (Екологічна біотехнологія)

Мета:

Ключові слова: