Викладач: Кіцак Володимир Миронович – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України, археології та спеціальних галузей історичних наук. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Обов'язкова (вибіркова) дисципліна циклу професійної (загальної) підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 3 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія), 014.03 Середня освіта (Історія та англійська мова), 014.03 Середня освіта (Історія та правознавство), 032 Історія та археологія, 033 Філософія (Аналітика суспільних процесів)

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 1 курсу другого (магістерського) рівня підготовки спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія), 031 Релігієзнавство, 032 Історія та археологія, 033 Філософія (Аналітика суспільних процесів).

Мета:

Ключові слова: