Викладач – Кушнір Оксана Василівна – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики:

http://tnpu.edu.ua/faculty/fililog/kushn-r-oksana-vasil-vna.php

Науковець ТНПУ:

http://www.library.tnpu.edu.ua/index.php/naukometriia/naukovtsi-tnpu/313-alfavitnyi-filtr/k/2989-kushnir-oksana-vasylivna

Курс «Журналістикознавство: теорія журналістики» є обов’язковою дисципліною професійної підготовки студентів IV курсу спеціальності 061 «Журналістика» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

 Мета навчальної дисципліни – окреслення основних понять теорії журналістики, вироблення вміння правильно й ефективно застосовувати їх на практиці, з’ясування концептуально-теоретичних засад функціонування журналістики, сучасних філософських концепцій, предметом яких є журналістика; розуміння особливостей масово-інформаційної ситуації у сучасному світі та в Україні.

 Ключові слова: теорія журналістики, концепції журналістики, теорії преси, типи масової комунікації, методологія журналістської творчості, теорія жанрів; форми, методи, прийоми, засоби навчання; критерії оцінювання; креативно-дослідницькі завдання, самостійна робота студентів.