Викладач:  Кушнір Оксана Василівна - кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики. Науковець ТНПУ ім. В.Гнатюка.

Вибіркова дисципліна циклу професійної  підготовки доктора філософії (PhD).

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни аспірантами 2 курсу третього (освітьо-наукового) рівня підготовки спеціальності 061 Журналістика.

 Мета курсу: актуалізувати теоретико-журналістські знання і вміння доктора філософії відповідно до новітніх умов та вимог інформаційно-комунікаційної галузі з метою формування їх професійної грамотності.

Ключові слова: медіагалузь, тренди, концептуально-змістові домінанти, міжнаціональна толерантність, інформаційно-комунікаційні технології,громадянська і моніторингова журналістика, крос-медіа.