Електронний курс призначений для вивчення дисципліни студентами I курсу («Журналістика»).

Мета навчальної дисципліни  – формувати і розвивати у студентів такі професійні компетенції: знання основних теоретичних положень курсу;  загальних і відмінних рис різних засобів масової інформації; поглиблене знання специфіки новинної журналістики та діяльності репортера; головних принципів підготовки новинних текстів для різних ЗМІ; розуміння особливостей сучасного інформаційного простору; підвищення рівня комунікативної компетентності майбутніх фахівців у галузі мас-медіа.

Ключові слова: новинна журналістика, новинний текст, новина, факт,  інформаційний привід, репортер,  оперативно-новинні жанри, оперативно-дослідницькі жанри, замітка, репортаж, звіт, інтерв’ю, прес-служба, прес-реліз, інформаційні агентства.