Курс «Методологія CLIL» розроблено в рамках виконання проєкту Erasmus+ «Розвиток потенціалу підготовки учителів іноземної мови як шлях до впровадження багатомовної освіти та європейської інтеграції України / MultiEd». Наш проєкт спрямований на адаптацію та впровадження передових методів викладання іноземних мов в освітній процес в Українісеред яких інтерактивні методи, студентоцентроване навчання, комунікативні методи засвоєння мови, методологія CLIL (інтегроване вивчення предмета і мови завдяки викладанню предметів нерідною мовою).

Мета:

Ключові слова:


Викладач: Карабін Оксана Йосифівна  – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики та методики її навчання. Науковець ТНПУ ім. Володимира Гнатюка:
Електронний курс призначено для слухачів ЦПО.
Мета: формування у слухачів цілісної, системності, логічної послідовності емпіричних і теоретичних знань з програмного забезпечення комп'ютерних систем і використання їх у повсякденній практичній та професійній діяльності.
Ключові слова: інформація, інформаційні процеси, цифрові технології, програмне забезпечення, графічні пакети, відео-редактори.