Курс «Методологія CLIL» розроблено в рамках виконання проєкту Erasmus+ «Розвиток потенціалу підготовки учителів іноземної мови як шлях до впровадження багатомовної освіти та європейської інтеграції України / MultiEd». Наш проєкт спрямований на адаптацію та впровадження передових методів викладання іноземних мов в освітній процес в Українісеред яких інтерактивні методи, студентоцентроване навчання, комунікативні методи засвоєння мови, методологія CLIL (інтегроване вивчення предмета і мови завдяки викладанню предметів нерідною мовою).

Мета:

Ключові слова: