Атестація здобувачів вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.08 Середня освіта (Фізика).

Денна  форма навчання. Комплексний кваліфікаційний екзамен.

Атестація здобувачів вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.04 Середня освіта (Математика).

Денна  форма навчання. Комплексний кваліфікаційний екзамен.

Атестація здобувачів вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.09 Середня освіта (Інформатика) ОПП Середня освіта (Інформатика).

Денна  форма навчання. Комплексний кваліфікаційний екзамен.

Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 014.08 Середня освіта (Фізика) ОПП Середня освіта (Фізика).

Денна  форма навчання.

1. Комплексний кваліфікаційний екзамен з математики та методики навчання математики.
2. Публічний захист магістерських робіт.

Заочна форми навчання.
1. Публічний захист магістерських робіт.

Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 014.04 Середня освіта (Математика) ОПП Середня освіта (Математика).

Денна  форма навчання.

1. Комплексний кваліфікаційний екзамен з математики та методики навчання математики.
2. Публічний захист магістерських робіт.

Заочна форми навчання.
1. Публічний захист магістерських робіт.

Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 014.09 Середня освіта (Інформатика) ОПП Середня освіта (Інформатика).

Денна  форма навчання.
1. Комплексний кваліфікаційний екзамен з математики та методики навчання математики.
2. Публічний захист магістерських робіт.

Заочна форми навчання.
1. Публічний захист магістерських робіт.