Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.028 Середня освіта (Польська мова і література) ОПП 014.028 Середня освіта (Польська мова і література).

Денна  форма навчання.
1. Комплексний кваліфікаційний екзамен з англійської мови та методики її навчання для спеціальності 014.028 Середня освіта (Польська мова і література).
2. Захист магістерських робіт.

Заочна  форма навчання.
1. Комплексний кваліфікаційний екзамен з англійської мови та методики її навчання для спеціальності 014.028 Середня освіта (Польська мова і література).
2. Захист магістерських робіт.

Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) ОПП 014.01 Середня освіта (Українська мова і література).

Денна  форма навчання.
1. Комплексний кваліфікаційний екзамен з англійської мови та методики її навчання для спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література, англійська мова).
2. Захист магістерських робіт.


Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю035 Філологія (Українська мова і література) ОПП 035 Філологія (Українська мова і література).

Заочна форми навчання. Захист магістерських робіт.

Атестація здобувачів вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.01 Середня освіта (Українська мова і література), 014.01 Середня освіта (Українська мова і література, англійська мова).

Денна  форма навчання.
1. Комплексний кваліфікаційний екзамен з англійської мови та методики її навчання для спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література, англійська мова).
2. Захист кваліфікаційних робіт.


Атестація здобувачів вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю  014.01 Середня освіта (Українська мова і література).

Заочна форми навчання.
1. Кваліфікаційний екзамен з педагогіки.
2. Захист кваліфікаційних робіт.


Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня  за спеціальністю 061 Журналістика ОП  Журналістика.

Денна  форма навчання.
1. Комплексний кваліфікаційний екзамен для ЗВО ОПП  Журналістика.
2. Захист магістерських робіт.

Заочна форми навчання.
1.  Публічний захист магістерських робіт.

Атестація здобувачів вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 061 Журналістика.

Денна  форма навчання.
1. Захист портфоліо.
2. Комплексний кваліфікаційний екзамен з журналістського фаху для здобувачів  вищої освіти ОПП  061 Журналістика.
3. Захист кваліфікаційних робіт.

Заочна форми навчання.
1. Захист портфоліо.
2. Комплексний кваліфікаційний екзамен з журналістського фаху для здобувачів вищої освіти ОПП  061 Журналістика.
3. Захист кваліфікаційних робіт.