Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня  за спеціальністю 061 Журналістика ОП  Журналістика.

Денна  форма навчання.
1. Комплексний кваліфікаційний екзамен для ЗВО ОПП  Журналістика.
2. Захист магістерських робіт.

Заочна форми навчання.
1.  Публічний захист магістерських робіт.

Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю035 Філологія (Українська мова і література) ОПП 035 Філологія (Українська мова і література).

Денна  форма навчання.
1. Комплексний кваліфікаційний екзамен з математики та методики навчання математики для ЗВО ОПП  Середня освіта (Математика).
2. Захист магістерських робіт.

Заочна форми навчання.
1.  Захист магістерських робіт.

Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) ОПП 014.01 Середня освіта (Українська мова і література).

Денна  форма навчання.
1. Комплексний кваліфікаційний екзамен з математики та методики навчання математики для ЗВО ОПП  Середня освіта (Математика).
2. Захист магістерських робіт.

Заочна форми навчання.
1.  Захист магістерських робіт.

АНОТАЦІЯ

 Бакалаврські роботи                      

Електронний курс призначений для вивчення методики і технології написання бакалаврських робіт студентами IV курсу спеціальності «Журналістика».

 Мета навчальної дисципліни – засвоєння знань про сутність і структуру бакалаврських робіт, загальні вимоги до їх написання та рецензування, параметри оформлення, ознайомлення студентів з варіантами складання списку використаних джерел, взірцями оформлення структурних елементів кваліфікаційних наукових робіт, критеріями оцінювання результатів комісією.

 Ключові слова: наукове дослідження, бакалаврська робота, творча кваліфікаційна робота, загальні параметри, структура, формальні вимоги, презентація; форми, методи, прийоми, засоби навчання; критерії оцінювання; креативно-дослідницькі завдання, самостійна робота студентів.