Атестація здобувачів вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.09 Середня освіта (Інформатика) ОПП Середня освіта (Інформатика).

Денна  форма навчання.

1. Захист портфоліо.
2. Комплексний кваліфікаційний екзамен з математики та методики навчання математики для здобувачів вищої освіти ОПП  061 Журналістика.
3. Захист кваліфікаційних робіт.

Заочна форми навчання.

1. Захист портфоліо.
2. Комплексний кваліфікаційний екзамен з математики та методики навчання математики для здобувачів вищої освіти ОПП  061 Журналістика.
3. Захист кваліфікаційних робіт.

Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня  за спеціальністю 061 Журналістика ОП  Журналістика.

Денна  форма навчання.
1. Комплексний кваліфікаційний екзамен для ЗВО ОПП  Журналістика.
2. Захист магістерських робіт.

Заочна форми навчання.
1.  Публічний захист магістерських робіт.

Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю035 Філологія (Українська мова і література) ОПП 035 Філологія (Українська мова і література).

Денна  форма навчання.
1. Комплексний кваліфікаційний екзамен з математики та методики навчання математики для ЗВО ОПП  Середня освіта (Математика).
2. Захист магістерських робіт.

Заочна форми навчання.
1.  Захист магістерських робіт.

Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) ОПП 014.01 Середня освіта (Українська мова і література).

Денна  форма навчання.
1. Комплексний кваліфікаційний екзамен з математики та методики навчання математики для ЗВО ОПП  Середня освіта (Математика).
2. Захист магістерських робіт.

Заочна форми навчання.
1.  Захист магістерських робіт.