АНОТАЦІЯ

 Бакалаврські роботи                      

Електронний курс призначений для вивчення методики і технології написання бакалаврських робіт студентами IV курсу спеціальності «Журналістика».

 Мета навчальної дисципліни – засвоєння знань про сутність і структуру бакалаврських робіт, загальні вимоги до їх написання та рецензування, параметри оформлення, ознайомлення студентів з варіантами складання списку використаних джерел, взірцями оформлення структурних елементів кваліфікаційних наукових робіт, критеріями оцінювання результатів комісією.

 Ключові слова: наукове дослідження, бакалаврська робота, творча кваліфікаційна робота, загальні параметри, структура, формальні вимоги, презентація; форми, методи, прийоми, засоби навчання; критерії оцінювання; креативно-дослідницькі завдання, самостійна робота студентів.