Атестація здобувачів вищої освіти із спеціальності  014.03 Середня освіта (Історія).

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти. 

Денна форма навчання.