Атестація здобувачів вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю  014.03 Середня освіта (Історія)..

Денна  форма навчання.
1. Кваліфікаційний екзамен з педагогіки.
2. Захист кваліфікаційних робіт.

Заочна форми навчання.
1. Кваліфікаційний екзамен з педагогіки.
2. Захист кваліфікаційних робіт.

Атестація здобувачів вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 032 Історія та археологія.

Денна  форма навчання. Захист кваліфікаційних робіт.
Заочна форми навчання. Захист кваліфікаційних робіт.


Атестація здобувачів вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 033 Філософія (Аналітика суспільних процесів).

Денна  форма навчання. 
1, Комплексний кваліфікаційний екзамен.
2. Захист кваліфікаційних робіт.

Заочна форми навчання. 
1, Комплексний кваліфікаційний екзамен.
2. Захист кваліфікаційних робіт.

Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 031 Релігієзнавство ОПП 031 Релігієзнавство.

Денна  форма навчання. Публічний захист кваліфікаційних робіт.
Заочна форми навчання. Публічний захист кваліфікаційних робіт.

Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 032 Історія та археологія) ОПП Історія та археологія.

Денна  форма навчання. Публічний захист кваліфікаційних робіт.
Заочна форми навчання. Публічний захист кваліфікаційних робіт.

Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 033 Філософія (Аналітика суспільних процесів) ОПП Філософія (Аналітика суспільних процесів).

Денна  форма навчання. Публічний захист кваліфікаційних робіт.
Заочна форми навчання. Публічний захист кваліфікаційних робіт.