Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 014.03 Середня освіта (Історія) ОПП Середня освіта (Історія).

Денна  форма навчання. Публічний захист магістерських робіт.

Заочна форми навчання. Публічний захист  магістерських робіт.

Атестація здобувачів вищої освіти із спеціальності  014.03 Середня освіта (Історія).

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти. 

Денна форма навчання.

Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 031 Релігієзнавство ОПП 031 Релігієзнавство.

Денна  форма навчання. Публічний захист магістерських робіт.

Заочна форми навчання. Публічний захист  магістерських робіт.

Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 032 Історія та археологія) ОПП Історія та археологія.

Денна  форма навчання. Публічний захист магістерських робіт.

Заочна форми навчання. Публічний захист  магістерських робіт.

Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 033 Філософія (Аналітика суспільних процесів) ОПП Філософія (Аналітика суспільних процесів).

Денна  форма навчання. Публічний захист магістерських робіт.

Заочна форми навчання. Публічний захист  магістерських робіт.