Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки (Освітні вимірювання)  ОПП Освітні, педагогічні науки.

Денна  форма навчання. Публічний захист магістерських робіт.
Заочна форми навчання. Публічний захист  магістерських робіт.

Атестація здобувачів вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології).

Денна  форма навчання.
1. Кваліфікаційний екзамен з педагогіки.
2. Комплексний кваліфікаційний екзамен.

Заочна форми навчання.
1. Кваліфікаційний екзамен з педагогіки.
2. Комплексний кваліфікаційний екзамен.

Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) ОПП 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології).

Денна  форма навчання. Публічний захист магістерських робіт.
Заочна форми навчання. Публічний захист  магістерських робіт.

Атестація здобувачів вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 015.10 Професійна освіта (Комп'ютерні технології)).

Денна  форма навчання. Комплексний кваліфікаційний екзамен. 
Заочна форми навчання. Комплексний кваліфікаційний екзамен.  


Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю015.20 Професійна освіта (Транспорт) ОПП 015.038 Професійна освіта (Транспорт).

Денна  форма навчання. Публічний захист магістерських робіт.
Заочна форми навчання. Публічний захист  магістерських робіт.

Атестація здобувачів вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 015.20 Професійна освіта (Транспорт).

Денна  форма навчання. Комплексний кваліфікаційний екзамен.
Заочна форми навчання. Комплексний кваліфікаційний екзамен.


Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 015.039 Професійна освіта (Цифрові / комп'ютерні технології) ОПП 015.039 Професійна освіта (Цифрові / комп'ютерні технології).

Денна  форма навчання. Публічний захист магістерських робіт.
Заочна форми навчання. Публічний захист  магістерських робіт.

Атестація здобувачів вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 015 Професійна освіта (Сфера обслуговування)

Денна  форма навчання. Комплексний кваліфікаційний екзамен.
Заочна форми навчання. Комплексний кваліфікаційний екзамен.