Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки  ОПП Освітні, педагогічні науки.

Денна  форма навчання. Публічний захист магістерських робіт.

Заочна форми навчання. Публічний захист  магістерських робіт.

Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) ОПП 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології).

Денна  форма навчання. Публічний захист магістерських робіт.

Заочна форми навчання. Публічний захист  магістерських робіт.

Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю015.038 Професійна освіта (Транспорт) ОПП 015.038 Професійна освіта (Транспорт).

Денна  форма навчання. Публічний захист магістерських робіт.

Заочна форми навчання. Публічний захист  магістерських робіт.

Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 015.039 Професійна освіта (Цифрові / комп'ютерні технології) ОПП 015.039 Професійна освіта (Цифрові / комп'ютерні технології).

Денна  форма навчання. Публічний захист магістерських робіт.

Заочна форми навчання. Публічний захист  магістерських робіт.