Атестація здобувачів вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 014.09 Середня освіта (Інформатика) ОПП Середня освіта (Інформатика).

Денна  форма навчання.
1. Комплексний кваліфікаційний екзамен з математики та методики навчання математики для ЗВО ОПП  Середня освіта (Математика).
2. Публічний захист кваліфікаційних робіт.

Заочна форми навчання.
1.  Публічний захист кваліфікаційних робіт.

Certification of students of higher education for the second (master's) level by specialty


Full-time education.017 Physical culture and sports

1. Attestation exam.

2. Public defense of master's theses.Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 

Денна  форма навчання.017 Фізична культура і спорт 
1.Атестаційний екзамен.
2. Публічний захист магістерських робіт.


Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 014.09 Середня освіта (Інформатика) ОПП Середня освіта (Інформатика).

Денна  форма навчання.
1. Комплексний кваліфікаційний екзамен з математики та методики навчання математики для ЗВО ОПП  Середня освіта (Математика).
2. Публічний захист магістерських робіт.

Заочна форми навчання.
1.  Публічний захист магістерських робіт.

Атестація здобувачів вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю  014.11 Середня освіта (Фізична культура).

Денна / заочна  форми навчання. 
1. Комплексний кваліфікаційний екзамен з теорії і методики фізичного виховання
2. Атестаційний екзамен з теорії і методики спортивного тренування

Атестація здобувачів вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт (Фізична культура і спорт).

Денна / заочна форми навчання. 
1. Атестаційний екзамен з теорії і методики спортивного тренування
2. Комплексний кваліфікаційний екзамен з теорії і методики фізичного виховання

Атестація здобувачів вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю017 Фізична культура і спорт (Фізкультурно-спортивна реабілітація)

Денна / заочна  форми навчання.
1. Комплексний кваліфікаційний екзамен з фізичної реабілітації
2. Комплексний атестаційний екзамен з теорії і методики фізичної культури і спорту

Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.11 Середня освіта (Фізична культура) ОПП Середня освіта (Фізична культура).

Денна  форма навчання. Публічний захист магістерських робіт.
Заочна форми навчання. Публічний захист  магістерських робіт.

Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт (Фізична культура і спорт) ОПП Фізична культура і спорт (Фізична культура і спорт).

Денна  форма навчання. Публічний захист магістерських робіт.
Заочна форми навчання. Публічний захист  магістерських робіт.

Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт (Фізкультурно-спортивна реабілітація) ОПП 017 Фізична культура і спорт (Фізкультурно-спортивна реабілітація).

Денна  форма навчання. Публічний захист магістерських робіт.
Заочна форми навчання. Публічний захист  магістерських робіт.