Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.11 Середня освіта (Фізична культура) ОПП Середня освіта (Фізична культура).

Денна  форма навчання. Публічний захист магістерських робіт.

Заочна форми навчання. Публічний захист  магістерських робіт.

Атестація здобувачів вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю  014.11 Середня освіта (Фізична культура).

Денна  форма навчання. Комплексний кваліфікаційний екзамен.

Заочна форми навчання. Комплексний кваліфікаційний екзамен.

Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт (Фізична культура і спорт) ОПП Фізична культура і спорт (Фізична культура і спорт).

Денна  форма навчання. Публічний захист магістерських робіт.

Заочна форми навчання. Публічний захист  магістерських робіт.

Атестація здобувачів вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю

017 Фізична культура і спорт (Фізична культура і спорт).

Денна  форма навчання.

1. Комплексний кваліфікаційний екзамен.

Заочна форми навчання.

1. Комплексний кваліфікаційний екзамен.


Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт (Фізична реабілітація) ОПП Фізична культура і спорт (Фізична реабілітація).

Денна  форма навчання. Публічний захист магістерських робіт.

Заочна форми навчання. Публічний захист  магістерських робіт.

Атестація здобувачів вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта (Фізична реабілітація).

Денна  форма навчання.

1. Кваліфікаційний екзамен з педагогіки

2. Комплексний кваліфікаційний екзамен.

Заочна форми навчання.

1. Кваліфікаційний екзамен з педагогіки.

2. Комплексний кваліфікаційний екзамен.