Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.11 Середня освіта (Фізична культура) ОПП Середня освіта (Фізична культура).

Денна  форма навчання. Публічний захист магістерських робіт.

Заочна форми навчання. Публічний захист  магістерських робіт.

Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт (Фізична культура і спорт) ОПП Фізична культура і спорт (Фізична культура і спорт).

Денна  форма навчання. Публічний захист магістерських робіт.

Заочна форми навчання. Публічний захист  магістерських робіт.

Атестація здобувачів вищої освіти для другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт (Фізична реабілітація) ОПП Фізична культура і спорт (Фізична реабілітація).

Денна  форма навчання. Публічний захист магістерських робіт.

Заочна форми навчання. Публічний захист  магістерських робіт.