Єдиний вступний іспит з іноземної мови при вступі на другий (магістерський) рівень вищої освіти. 

Англійська мова. 

Німецька мова. 

Французька мова.

Атестація здобувачів вищої освіти з спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія).

 Другий (магістерський) рівень вищої освіти. 

Назву освітньої програми.

Денна і заочна форми навчання.

Комплексний кваліфікаційний екзамен з біології та методики викладання біологічних дисциплін для магістрів ОПП Середня освіта (Хімія, Біологія та здоров'я людини).


Електронний курс містить тести з англійської, німецької, французької мов і використовується на вступних іспитах до магістратури. 

Перевірка на плагіат StrikePlagiarism