Викладач:  Любов Омелянівна Шевчик - кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки та зоології. Науковець ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Обов'язкова дисципліна циклу професійної підготовки.

Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами 2 курсу першого (бакалаврського) рівня підготовки спеціальності 014 (Середня освіта (Хімія, біологія та здоров’я людини, лабораторний аналіз).

Метою курсу є вивчення будови і життєдіяльності тварин, їх поширення, зв'язок з місцем існування, закономірності індивідуального і історичного розвитку.

Ключові слова: безхребетні, хребетні, систематика, розмноження.


Єдиний вступний іспит з іноземної мови при вступі на другий (магістерський) рівень вищої освіти. 

Англійська мова. 
Німецька мова. 
Французька мова.