Електронний курс "Ґрунтознавство" призначений для студентів 2 курсу спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія). Метою курсу є сформувати у студентів наукові основи ґрунтознавства на основі вивчення питань генезису, еволюції ґрунтів, їх властивостей і режимів та класифікації, особливостей використання та охорони.

Ключові слова: ґрунт, ґрунтознавство, ґрунтоутворення, педосфера України.