Предметом навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України» є положення про основи організації, систему, завдання, функції, повноваження і принципи діяльності судових та правоохоронних органів України (органів  прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, органів охорони державного кордону, органів доходів і зборів, органів і установ виконання покарань, органів державного фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інших органів, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні  функції), їх кадрове забезпечення, а також правозахисних інституцій (адвокатури України, нотаріату України, уповноваженого ВРУ з прав людини), що сприяють виконанню завдань по забезпеченню законності, правопорядку, особистої безпеки громадян, охорони їх законних прав, інтересів та інтересів держави.