АНОТАЦІЯ

 Основи журналістики: вступ до спеціальності

 Електронний курс призначений для вивчення дисципліни студентами I курсу спеціальності «Журналістика».

Мета навчальної дисципліни – ознайомлення студентів зі своєю майбутньою професією, оволодіння первинними знаннями з теоретико-методологічних проблем журналістики як суспільної діяльності; вироблення теоретичних орієнтирів сучасної журналістики, основ підходу до аналізу явищ мас-медіа, формулювання методологічних положень для вивчення журналістських дисциплін як засобів оволодіння професією в рамках вищого навчального закладу; окреслення специфіки постаті журналіста в контексті суб’єктів суспільного розвитку, виокремлення складових його фахової майстерності та шляхів творчого зростання.

 Ключові слова: журналістика, журналіст, журналістська освіта, масово-інформаційна діяльність, інформаційний простір, система медіа, свобода слова, журналістський твір, факт, жанри; форми, методи, прийоми, засоби навчання; критерії оцінювання; креативно-дослідницькі завдання, самостійна робота студентів.