Електронний курс "Мікробіологія з основами вірусології" призначений  для вивчення дисципліни студентами ІІІ курсу спеціальності Біологія.

Метою курсу є вивчення морфології, ультраструктури та генетики прокаріотної клітини, принципів класифікації бактерій, особливостей їх метаболізму, розмноження, поширення, участі у колообігу основних біогенних елементів у природі; морфології, структури, хімічного складу вірусів, їх культивування, репродукції та циркуляції у природі, найбільш поширених вірусних хвороб рослин, тварин і людини.

Ключові слова: прокаріоти, бактерії, віруси, метаболізм, репродукція.