Електронний курс "Менеджмент в освіті"  призначений для вивчення дисципліни магістрами спеціальності 073 Управління закладом освіти. 

У курсі розглядаються принципи, технології та методи управління освітніми системами з метою підвищення ефективності їхньої діяльності; зв’язки, що складаються у процесі визначення мети діяльності освітньої організації, забезпечення її досягнення та визначення результативності функціонування у тісному зв’язку із внутрішніми та зовнішніми умовами.

Ключові слова: менеджмент, функції менеджменту, комунікації, керівництво, лідерство.