Історія державного управління України- це навчальна дисципліна, яка вивчає основні закономірності виникнення та формування держави в Україні, її органів управління, типи та форми держави, апарат, механізми та кадри державного управління на різних етапах історичного розвитку.

Як навчальна дисципліна знаходиться на стику таких наук, як: історія, теорія державного управління, політологія, філософія, теорія економічних учень тощо.

Розробник - Бармак Микола Валентинович, доктор історичних наук, професор