Електронний курс "Генетика з основами селекції" призначений для студентів 3 курсу спеціальності Біологія. 

Метою викладання  дисципліни “Генетика з основами селекції” є  формування системи знань та понять на основі вивчення законів і закономірностей спадковості та причин порушення генетичного матеріалу від впливом зовнішнього середовища на різних рівнях організації живих істот.  Основними завданнями дисципліни є ознайомити студентів із основними методами генетичного аналізу, сприяти розумінню нероздільної участі спадкових факторів і довкілля у формуванні організму в онтогенезі, навчити розв’язувати генетичні задачі, сприяти формуванню планування генетичного експерименту та навичок обробки одержаних результатів генетичного аналізу

Ключові слова: генетика, спадковість, мінливість, генетичний аналіз