Електронний курс призначений для вивчення дисципліни студентами IІ курсу спеціальностей  014.05 Середня освіта (Біологія),  014.06 Середня освіта (Хімія). У курсі розглядаються: будова і життєдіяльність хребетних тварин, видовий склад, їх поширення, зв'язок з місцем існування, закономірності індивідуального і історичного розвитку.

Ключові слова: хребетні, систематика, розмноження