Електронний курс призначений для вивчення студентами третього року навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр зі спеціальностей 014 – Середня освіта (Фізична культура), 016 – Спеціальна освіта (Фізична реабілітація і валеологія), 017 – Фізична культура і спорт. У курсі розглядаються шляхи реалізації педагогічних можливостей футболу у різних ланках системи фізичного виховання і спорту.

Ключові слова: футбол, спортивні ігри, техніка, тактика, методика навчання.