Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами ІV курсу факультету філології і журналістики (Українська мова і література) та ІІІ курсу факультету іноземних мов (Переклад (англо-український)).

Мета курсу: подати стилістичну систему української мови в її довершеній, поліфункціональній формі; домогтися засвоєння основних понять теоретичної і практичної стилістики; виробити вміння і навички, пов’язані з функціональною стилістикою, стилістикою ресурсів, практичною стилістикою.

Ключові слова: стилістика, українська мова, функціональні стилі, стилістичне значення, стилістичні засоби, стилістичні прийоми.