Електронний курс призначений для вивчення студентами другого року навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності 014 – Середня освіта (Фізична культура). У курсі розглядаються основи проектування, будівництва та експлуатації спортивних споруд, обладнання й інвентарю, призначеного для занять фізичною культурою і спортом.

Ключові слова: спортивні споруди, обладнання, інвентар, устаткування.