Методика навчання української мови. Електронний курс призначений для вивчення дисципліни студентами ІІІ-IV курсів факультету філології і журналістики.

Мета: підготувати майбутніх учителів української мови , спроможних засвоювати мовно- мовленнєві знання , формувати відповідні уміння і навички в учнів загальноосвітньої школи , використовуючи пізнавальні можливості суміжних навчальних предметів.

Ключові слова: методика мови, закономірності і принципи навчання, методи і прийоми, лекції, практичні і лабораторні заняття.