Електронний курс призначено для вивчення дисципліни студентами І курсу факультету філології і журналістики (Українська мова і література)

Мета курсу: поглибити і розширити знання з основних розділів шкільного курсу української мови: лінгвістики тексту, стилістики; фонетики, графіки, орфоепії, словотвору, морфології у їх безпосередньому зв’язку з орфографією, а також синтаксису і пунктуації.

Ключові слова: практикум, українська мова, орфографія, пунктуація, лінгвістика тексту.