Курс вивчення легкої атлетики  є самостійною спортивно-педагогічною дисципліною. Вона логічно та структурно тісно пов’язана з іншими дисциплінами.  Методика використання легкої атлетики у фізичному вихованні школярів та вивчення її студентами базуються на основних положеннях педагогіки та психології, теорії фізичного виховання та спортивного тренування, а також даних біологічних наук про людину.

Мета: вивчення основних теоретичних та практичних положень легкої атлетики як виду спорту та навчальної дисципліни, історичних аспектів розвитку. Оволодіння методикою використання легкої атлетики у фізичному вихованні школярів, що базується на основних положеннях педагогіки та психології, теорії фізичного виховання та спортивного тренування, а також даних біологічних наук про людину.

Для досягнення поставленої мети передбачається комплексне вирішення наступних завдань:

-        оволодіти програмовим матеріалом лекцій, семінарських і
практичних занять;
-     
сформувати необхідні професійно-педагогічні вміння і навики
для самостійної роботи в школі;
-       
опанувати раціональну техніку виконання легкоатлетичних
вправ;
-        
вміти організовувати та проводити змагання з легкої
атлетики, знати правила суддівства.