Дисципліна «Метрологічний контроль у ФВС» належить до нормативних в навчальному плані підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту у вищих навчальних закладах. Вивчення дисципліни сприяє розширенню світогляду майбутніх спортивних педагогів, підвищенню теоретичного рівня підготовки, формуванню практичних навиків метрологічного контролю у спорті і фізичному вихованні.

Концепція навчальної дисципліни «Метрологічний контроль у ФВС» полягає у вивченні студентами: основ сучасної теорії метрологічного контролю у фізичному вихованні та спорті; математико-статистичних методів обробки та аналізу результатів контролю і врахування їх при плануванні навчально-тренувального процесу; технології і методичних прийомів реєстрації, обробки та аналізу показників фізичного стану школярів  та спортсменів, усіх сторін спортивної підготовки, тренувальних навантажень; метрологічних аспектів прогнозування та моделювання у фізичному вихованні та спорті.

Майбутнім спортивним педагогам навчальні компетенції зі навчальної дисципліни необхідні для кваліфікованого підходу до вибору засобів і методів контролю, обробки та аналізу інформації, що надходить від спортсмена чи фізкультурника. Це дасть змогу вибрати основні напрямки роботи зі своїми підопічними, якісно скласти плани й програми підготовки.

Ключові слова: вимірювання, контроль, статистичні методи.