Анатомія людини з основами спортивної морфології для студентів 1 курсу факультету фізичного виховання

Вивчення курсу анатомії ставить собі за мету дати студентам знання про будову організму людини загалом з урахуванням його історичного розвитку, у взаємозв’язку з зовнішнім середовищем, віковими та індивідуальними особливостями і тими змінами, що відбуваються в ньому у процесі занять фізичної культурою і спортом.

Ключові слова: будова організму людини, орган, система органів, апарат.