Електронний курс призначений для вивчення студентами другого року навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності 014 – Середня освіта (Фізична культура). У курсі розглядаються основи масової спортивної та фізкультурно-оздоровчої роботи, що реалізуються засобами спортивних і рухливих ігор.

Ключові слова: спортивні ігри, спортивно-масова робота, спортивне тренування, змагальна діяльність.