Електронний курс призначиний для вивчення дисципліни магістрантами 2 курсу спеціальності "Фізична культура і спорт". У курсі розгядаються особливості організації спортивно-масової роботи. Вивчаються принципи та завдання спортвномасових заходів. 

Ключові слова: спорт, спортивно-масові заходи заходи, змагання, тренувальний процес.