Електронний курс призначиний для вивчення дисципліни магістрантами 2 курсу спеціальності "Фізична культура і спорт". У курсі розгядаються новітні інфорамійні технології які можуть використовуватись у фізичному вихованні та спорті.

Ключові слова: спорт, фізичне виховання, комп'ютерні технології, інформаційні технології.