Курс "Інформаційні системи і технології" призначений для студентів спеціальності "Туризм" географічного факультету. 

Мета курсу“Інформаційні системи і технології” - дати студентам, майбутнім фахівцям у сфері організації туристичного обслуговування, комплекс знань, умінь і навичок, необхідних для підвищення ефективності професійної діяльності за допомогою засобів інформаційних технологій  та формування у них інформаційної культури та інформатично-комунікативної компетентності.

Ключові слова: сервіси Web 2.0, кейс-технології, проектні технології, геоінформаційні технології, кібербезпека