Електронний курс призначиний для вивчення дисципліни магістрантами 1 курсу спеціальності "Фізична культура і спорт". У курсі розгядаються система спорту для всіх в Україні та за кордоном.

Ключові слова: спорт, фізичне здоров'я, фізичні вправи, спортивні заходи.