Електронний курс призначиний для вивчення дисципліни магістрантами 1 курсу спеціальності "Фізична культура і спорт". У курсі розгядаються основні поняття PR-технологій у спорті та особливості формування іміджу у спорті.

Ключові слова: спорт, PR-технології, імідж у спорті, іміджмейкінг.