Електронний курс призначений для реалізації завдань дисципліни "Фізичне виховання" для студентів факультету іноземних мов. У курсі можна ознайомитися із змістом практичного та теоретичного матеріалу, який допоможе ефективно виконувати усі завдання для успішного складання заліку із даного предмету.

Ключові слова: фізичне виховання,фізична підготовленість, здоров'я, засоби фізичного виховання.