Електронний курс призначений для вивчення дисципліни магістрантами 1 курсу спеціальності "Інформатика".

Метою вивчення дисципліни є підготовка магістрантів до реалізації основних освітніх програм і навчальних планів з  інформатики на рівні, що відповідає сучасним державним освітнім стандартам вищої школи; формування навичок розробки й застосування сучасних освітніх технологій у педагогічному процесі, здійснення усвідомленого вибору оптимальної стратегії навчання інформатики.  У курсі передбачається формування у студентів знань, умінь та навичок з теорії та практики методики навчання інформатики у вищій школі.

Ключові слова: методика навчання, навчання інформатики, вищий навчальний заклад.