Електронний курс призначений для вивчення дисципліни студентами ІІ курсу спеціальності "Філологія. Мова та література німецька". У курсі розглядається лексична система німецької мови, зокрема особливості розмовного варіанту німецької мови (Jugendsprache, Denglisch, Neologismen usw.). 


Ключові слова: молодіжна мова, англіцизм, денгліш.