Курс дисципліни "Новітні технології у навчанні іноземних мов" передбачає ознайомити студентів - майбутніх учителів з можливостями комп’ютерних навчальних матеріалів в контексті навчання іноземних мов у середній школі та їх особливостями, такими як: інтерактивність, зворотний зв'язок, підвищення мотивації, автентичність, індивідуалізація та розвиток метакогнітивних знань пов’язаних із вивченням іноземних мов.

Ключові слова: комп’ютерні програми, мультимедійні технології, Інтернет, дистанційне навчання, інтерактивні підручники