Електронний курс призначений для вивчення дисципліни студентами 2 курсу спеціальності "Переклад англо-український". У курсі розглядається звукова та граматична система німецької мови, зокрема особливості артикуляції німецьких голосних і приголосних, відмінювання дієслів, іменників. Розглянуто типи відмін іменників. Складено підсумкові тестові завдання для засвоєння основних граматичних та лексичних тем.

Ключові слова: іменник, дієслово, прикметник, сильна відміна, слабка відміна, мішана відміна.