Курс дисципліни "Методика навчання іноземних мов" для студентів 6-7 семестру німецького відділення навчання  передбачає забезпечення основ методичної підготовки студентів до реалізації професійних функцій учителя іноземної мови.

Ключові слова: форми, методи, лексична, граматична, фонетична компетенція, компетенція в аудіюванні, читанні, говорінні, письмі;