Електроний курс призначений для вивчення дисципліни магістрантами першого року навчання спеціальності (Філологія. Мова і література (німецька)). У курсі розглядаються основні концепції та школи літературознавства.

Ключові слова: літературознавство, концепція, постструктуралізм, медіа.